ДОКУМЕНТ Звернення загальних зборів Українського Кирило-Мефодіївського братства до Директорії Української Народної Республіки про прий няття церковної присяги на вірність україн- ському народу

Українське Кирило-Методієвське Брацтво, що складається переважно з
українського селянства, робітництва і представників українських організацій,
довідавшись, що присяга Високої Директорії на вірність Українській Народній
Республіці обернута на лише громадянську обіцянку, на загальних зборах 12 цього
жовтня обговорило це питання. Промовцями зазначено: 1) що присяга Високої
Директорії повинна мати велике значення для всієї української людності, і треба
дуже рахуватися з тим, яке враження зробить це перш за все на військо, з осібно
з того боку, що військо приводиться до церковної присяги, а Висока Директорія
дає тільки громадянству обіцянку; 2) свято присяги для того і робиться, щоб
об’єднати українську владу з народом, з осібно з селянством, яке являє з себе
головний ґрунт Української державності, і треба дуже рахуватись з тим, що в се-
лянстві зараз кріпко піднявся релігійний рух, що селянство одностайно повстало
проти більшовицької власти, яко безрелігійної, і бажає бачити свою владу релі-
гійною і 3) дуже бажано, щоб головний ворог наш Денікін, що скрізь підкреслює
свою церковність, не скористував би безрелігійну присягу Українській Владі і не
повернув би на свій бік серця українського селянства.
Щиро зазначаючи, що Висока Директорія є дійсна і найлучша влада Укра-
їнської Народної Республіки, Кирило-Методієвське Брацтво взяло на себе смі-
ливість прохати Високу Директорію не одмовитися прийняти церковну присягу
на вірність українському народові, позаяк тільки така присяга буде мати добрий                                  вплив на народ і на військо, і не дасть можливості ворогам нашої Державності
скористувать обітницю для її зруйнування.
Для виконання цього прохання Брацтво обрало делегацію в складі членів:
Грабини, Гордовського, Котеленця і Опарена.
Щоб не руйнувати виробленої вже церемонії на площі, Брацтво пропонувало
б Високій Директорії виповнить церковну присягу так: Директорія прибуває до
Собору, де приймає зустріч од народа з хлібом-сіллю, потім слухає Службу Божу,
після якої зараз приймає в Соборі присягу і потім від’їзджає на площу, де читає
Універсал, приймає обітницю Міністрів і Урядовців, а потім від своїх пан-отців
приймають присягу війська. Позаяк війська приймають церковну присягу, то для
військ повинно бути відправлено молебствіє на площі, і ми певні, що і нарід з
Собору побажає йти з Собору з Хрестним ходом на цей молебен, і прийде тоді,
коли обіцянка Міністрів і Урядовців уже відбудеться, і вони можуть собі йти,
куди хотять, але дуже бажано, щоб Висока Директорія осталась з Українським
військом і з народом на цьому молебствії.
13 жовтня 1919 року, м. Кам’янець-Подільський
Голова зборів проф. В. Біднов
Секретар Іван Котеленець

ЦДАВО, ф. 1429, оп. 1, спр. 14, арк. 5 і зв. Оригінал. Машинопис.